Företagshälsovård – bättre hälsa i företaget

KurortsKliniken är godkänd som företagshälsovård av Försäkringskassan. Detta innebär att Försäkringskassan ger bidrag på upp till 7000 kr per medarbetare för förebyggande företagshälsovård. För mer info se: www.forsakringskassan.se/arbetsplatsnarastod.

KurortsKliniken har ett multimodalt team med leg. fysioterapeuter/sjukgymnaster, leg. specialistsjuksköterska, leg. arbetsterapeut, KBT-terapeuter och leg. läkare, som samverkar för att erbjuda skräddarsydd utredning i en stärkande miljö.

Fysioterapi som är en del av det multimodala teamet, erbjuder fysioterapi till företag och dess personal för att förebygga eller om man har drabbats av en akut skada/smärta, är sjukskriven, har långvarig värk som inte blir bättre eller en ledsjukdom som har blivit tillfälligt värre.  Vi har även en stor kunskap inom neurologi och stressrelaterad ohälsa.

KBT-mottagningen, som är en del av det multimodala teamet, erbjuder KBT till företag och dess personal för att förebygga psykisk ohälsa och sjukskrivning. Vår målsättning är att våra tjänster ska leda till ökad hälsa och välbefinnande för individen samt för organisationen och därmed minskade kostnader för psykisk ohälsa. Samtalsterapin bidrar till att finna nya lösningar på arbetsrelaterade samt privata problem, vilket kan handla om stress, konflikt, utmattning, ångest, depression eller om man behöver bearbeta en kris eller sorg.

Låt KurortsKliniken bli din samarbetspartner när det gäller att bevara långtidsfriska medarbetare!