Fysioterapi

Vår fysioterapimottagning ligger på vackra Varbergs Kusthotell, som är en trivsam miljö för både kropp och själ. Vi erbjuder fysioterapi för både barn, ungdomar och vuxna utifrån en helhetssyn.

Fysioterapi är till för dig som har drabbats av en akut skada/smärta eller överbelastning, är sjukskriven, har långvarig värk som inte blir bättre eller en ledsjukdom som har blivit tillfälligt värre.  Vi har även en stor kunskap inom neurologi och stressrelaterad ohälsa.

Här träffar du leg. fysioterapeut med olika specialistområden som bedömer din skada och lägger upp en behandlingsplan utifrån dina mål.

Vår målsättning är att med en helhetssyn medverka till att människor, så länge som möjligt kan leva ett fysiskt aktivt liv både i vardagen samt inom motion och idrottsaktivitet. Vi vänder oss till såväl motionärer som elitidrottare i alla åldrar med ambition att så snabbt som möjligt komma tillbaka efter en skada.

Behandlingar – vad behöver just du?

Våra behandlingsmetoder:

 • Råd och strategier
 • Ledmobilisering/manipulationer
 • Motorisk kontrollträning
 • Nervmobilisering
 • Medicinsk träningsterapi
 • Stötvågsbehandling
 • Akupunktur
 • Djupgående tvära friktioner
 • Artrosskola
 • BK Basal Kroppskännedomsträning
 • Avspänningsträning / mindfulness
 • Utprovning av hjälpmedel bl.a. TENS
 • Vattenträning i grupp och individuellt
 • Behandling av foglossningsbesvär
 • Ergonomisk rådgivning
 • Idrottsskador
 • Konditionstester och laktattester
 • Stresshantering
 • Utprovning av kompresstionsstrumpor vid DVT
 • Rådgivning och behandling vid lymfödem
 • NMT Neuromuskulärterapi

Gruppaktiviteter, inrikting fysioterapi:

 • Vattengymnastik i 32-gradig saltvattenbassäng. Vi har 5-6 grupper i veckan beroende på säsong. Man kan gå på vattengymnastik i grupp som sjukvårdande behandling. Efter sin skada kan man fortsätta att gå på vattengymnastik i grupp och köpa ett klippkort.
 • Basal Kroppskännedoms träning (BK) som är en fysioterapeutisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter.
 • Artrosskola.