Reumatiska sjukdomar – kom på dagrehabilitering

I samarbete med Capio Movement - Reumatologmottagningen bedriver vi dagrehabilitering för dig med reumatisk sjukdom. Syftet med dagrehabiliteringen är att du med hjälp av träning, råd, stöd och motivation ska öka din livskvalité och förmåga till att delta i ett aktivt och socialt liv. Rehabiliteringsvistelsen pågår under 12 vardagar och du får träffa arbetsterapeut, fysioterapeut och KBT-terapeut för träning och samtal.
Vi har två upplägg av rehabiliteringen: en intensivperiod med 12 dagar i sträck eller en förlängd period om sex veckor med dagrehabilitering 2 dagar i veckan.

Rehabiliteringsperioden är intensiv och för att kunna delta behöver du kunna gå, duscha, klä på dig självständigt. Du ingår i en grupp om fem personer. Gruppen har gemensamma information- och träningstillfällen såsom basal kroppskännedom, föreläsningar, handträning, bassängträning och gruppsamtal. Du får även hjälp med ett individuellt anpassat träningsprogram. Utöver schemalagda aktiviteter finns det gott om tid för avkoppling och promenader i Kusthotellets njutbara inne- och utemiljö.

Vi tar även emot remisser från Reumatologmottagningen gällande poliklinisk fysioterapi.

För mer info: Linda Hinrichs, Leg. Fysioterapeut telefon 0340-62 97 65, e-post linda.hinrichs@kurortskliniken.se