Personal

Kajs-Marie Unosson

Kajs-Marie arbetar som socionom och legitimerad psykoterapeut och har erfarenhet från den somatiska sjukvården men i dagsläget ligger tyngdpunkten på att hjälpa personer med psykisk ohälsa på vårdcentraler, privatbokningar samt kunder från försäkringsbolag. 

 • Kajs-Marie är legitimerad psykoterapeut sedan många år tillbaka. 
 • Kajs-Marie är handledare för personer som har KBT-utbildning. 
 • Kajs-Marie är utbildad socionom.
 • Hon har tidigare arbetat på företagshälsovård och har erfarenhet från rehabiliterande verksamhet.
 • Kajs-Marie har utbildning i MBCT, mindfulnessbaserad cognitiv therapy, både individuellt och i grupp.
 • KBT- terapi i individuellt/grupp. Stresshanteringsföreläsning. Föreläser om psykisk ohälsa.
 • ACT, acceptance comittment therapy, som är verksamt vid smärttillstånd mm.

Telefonnummer: 0340-62 97 23 

 

Eva Jigsjö-Larsson

Eva jobbar som KBT-terapeut med genomförd grundläggande psykoterapiutbildning inriktning kognitiv beteendeterapi. Eva har erfarenhet som sjuksköterska med psykiatrikompetens och KBT-terapeut inom VPM, samt som KBT-terapeut på behandlingshem för vuxna personer med missbruk, kriminalitet och psykiatrisk sjukdom. Eva har också arbetat med gruppsamtal samt enskilda samtal.

 • Grundläggande psykoterapiutbildning inriktning kognitiv beteendeterapi.
 • Fördjupad utbildning gällande panikångestbehandling (PCT).
 • ​Avancerad utbildning i Motiverande Samtal (MI-3)
 • Utbildad Socionom. Genomförd på Göteborgs Universitet, Institutionen för socialt arbete.
 • Fördjupad utbildning gällande krishantering. Genomförd på Göteborgs universitet.  
 • Certifierad att använda Stahre-metoden gällande övervikt.
 • Erfarenhet av att arbeta som ACT-terapeut.
 • Erfarenhet av samtalsbehandling med personer med neurologiska sjukdomar, så som stroke, MS, Parkinson samt deras anhöriga.
 • Erfarenhet av individuella samt gruppsamtal med anhöriga till psykisk sjuka och anhöriga till missbrukare.
 • Erfarenhet av överviktsbehandling i grupp och enskilda samtal.

Telefonnummer: 0340-62 98 83.