KBT-behandling i rogivande omgivningar

Vår KBT-mottagning ligger på vackra Varbergs Kusthotell som är en trivsam miljö för både kropp och själ. Vi erbjuder samtalsbehandling för ungdomar och vuxna utifrån kognitiv beteendeterapi – KBT. När du kommer till oss som privatbetalande utan remiss ingår fri tillgång  till en skön 32-gradig havsvattenpool, bastu, gym och instruktörsledd träningsmeny.

Vad är KBT?

KBT handlar om hur tankar, känslor, handlingar samt kroppens fysiologi inbördes påverkar varandra. Tonvikten läggs på samspelet mellan individen och dess omgivning, här och nu. Det sker ett aktivt och problemlösande samarbete mellan klient och terapeut utifrån tydligt uppsatta mål. En KBT-behandling är vanligtvis 5-20 sessioner. KBT har ett starkt forskningsstöd inom en mängd områden.

Vi erbjuder behandling för:

 • Depression
 • Stress/utmattningsdepression/utmattningssyndrom
 • Sömnsvårigheter
 •  Olika former av ångest; panikångest, paniksyndrom, specifika fobier, generaliserad ångest, tvångssyndrom/OCD, hälsoångest/hypokondri, social fobi
 • Posttraumatiskt stressyndrom
 • Låg självkänsla,  upplevelse av att ha tappat riktning i livet
 • Långvarig smärta
 • Ätstörningar och viktrelaterade problem
 • Relationsproblem, livskriser, sorg
 • Akuta trauman
 • Tinnitus, migrän och spänningsvärk