Grupper – tillsammans blir vi starka

Fördelarna med gruppbehandling är att man delar erfarenheter med andra, lär av varandra, får inspiration och nya idéer. Man får insikter, ser saker ur nya perspektiv och får stöd och trygghet.

Gruppbehandlingar, inriktning KBT:

  • Överviktsbehandling enligt Stahre-metoden
  • Sömngrupp
  • Stresshanteringsgrupp


Alla som deltar i gruppen har tystnadsplikt, vilket innebär att det som sägs inom gruppen stannar där.