Individualterapi – unikt och bara för dig

Individualterapin inleds med ett bedömningssamtal, varefter man gemensamt utformar en behandlingsplan med konkreta målsättningar. Som regel träffas man varje eller varannan vecka och varje session är 50 minuter. Hemuppgifter är en viktig del i behandlingen och det huvudsakliga arbetet sker därför mellan sessionerna. Om det gynnar terapin kan man vid behov ta med sig en närstående vid någon eller några sessioner.

Terapin avslutas med ett vidmakthållandeprogram, då man tillsammans lägger upp en plan för hur klienten kan fortsätta jobba på egen hand samt underhålla de framsteg som gjorts under behandlingen.